BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI


-       Kas ir ultravieglā lidmašīna (ultra light)?

Ultravieglā lidmašīna – tā ir lidmašīna, kas sver līdz 472,5 kg, šāda tipa lidmašīnā ir līdz divām sēdvietām. Mūsu skolā tiek izmantots ultravieglais lidaparāts “Aeroprakt A22”. 


-       Ar ko es varu lidot pēc licences saņemšanas?

Jūs varat lidot ar jebkuru ultravieglo lidmašīnu. Ja lidmašīnas modelis atšķiras no praktiskajos eksāmenos izmantotā modeļa, tad ir nepieciešams iziet papildus apmācību un apgūt jaunā modeļa specifiku, kā arī veikt patstāvīgus lidojumus instruktora uzraudzībā. 


-       Cik pasažierus es varu vest?

Pasažieru skaits ultravieglajā lidmašīnā – 1.


-       Kur ir derīga licence, kuru var iegūt Jūsu skolā?

Licenci izdod Latvijas CAA (Civilās aviācijas aģentūra) un ir derīga visās valstīs, kuras ir ICAO dalībvalstis (uz doto brīdi 191 valsts) – tā ir derīga gandrīz visās pasaules valstīs. Saskaņā ar ICAO noteikumiem - Organizācijas dalībvalstu vietējam civilās aviācijas regulatoram ir nepieciešama papildus licences validācija, lai atļautu veikt lidojumus valsts iekšienē. 


-       Cik ilgi jāmācās?

Apmācība laiks līdz apliecības iegūšanai vidēji aizņem 12 mēnešus. Tomēr tas ir atkarīgs arī no laika apstākļiem, laika, ko students var veltīt mācībām, kā arī no materiālu un nepieciešamo prasmju apguves procesa. 


-       Cik eksāmenus nepieciešams nokārtot, lai iegūtu licenci?

Licences iegūšanai ir nepieciešams nokārtot 9 skolas eksāmenus un 9 eksāmenus CAA šādos priekšmetos – lidojuma principi, meteoroloģija, vispārīgas zināšanas par gaisa kuģi, navigācija, cilvēciska veiktspēja, radio sakari, aviāciju regulējošie normatīvie akti, lidojuma tehniskais raksturojums un plānošana un ekspluatācijas procedūras.

Praktiskais eksāmens ar CAA instruktoru notiek pēc tam, kad students ir saņēmis sertifikātu par visu teorētisko eksāmenu nokārtošanu. 


-       Kādos laika apstākļos var lidot?

Lidojumi tiek veikti diennakts gaišajā laikā, laika apstākļi (vēja stiprums, mākoņainums, redzamība utt.) nedrīkst pārsniegt gaisa kuģa ekspluatācijas ierobežojumus un laika apstākļiem jāatbilst Latvijas Republikā noteikto likumu ietvaros.


-       Vai ziemā lidot var?

Jā. Ziemā lidojumus veic ņemot vērā laika apstākļus, skrejceļa stāvokli un izvērtējot gaisa temperatūru.


-       Kāda ir apmaksas kārtība?

Uzsākot studijas nepieciešams apmaksāt 50% no apmācību kopējās summas. Atlikušie 50% tiek apmaksāti līdz tiek sasniegts 15h nolidojums vai pēc pirmā patstāvīgā lidojuma. Kā arī ir iespējams noformēt līzingu apmācību izmaksu segšanai.


-       Kas ir iekļauts mācību maksā?

Apmācību maksā ir iekļauts: teorētiskās nodarbības, 30h praktiskie lidojumi, skolas eksāmeni, skolas mācību grāmatas un dažādi izdales materiāli.


-       Kādas ir medicīniskās prasības licences  saņemšanai?

Medicīniskās prasības ir tādas pašas kā B kategorijas transportlīdzekļa licencei. Medicīniskā izziņa, kas tiek izsniegta priekš CSDD, ir piemērota arī ultravieglās lidmašīnas licencei. 


-       Kur un kad notiek nodarbības?

Teorētiskās nodarbības notiek lidlauka “Ādaži” teritorijā speciāli nodarbībām izveidotā klasē. Nodarbības notiek vakaros 2 reizes nedēļā.

Praktiskās nodarbības notiek tajā pašā lidlaukā “Ādaži”, ICAO kods – EVAD.


-       Cik daudz laika aizņem teorētiskās un praktiskās nodarbības?

Teorijas kursa ilgums ir 70h, kas sevī ietver apmācības visos teorētiskajos priekšmetos, kas nepieciešami, lai veiksmīgi nokārtotu CAA eksāmenus.

Minimālais praktiskais nolidojums, lai students tiktu pielaists praktiskajam eksāmenam, ir 30h.


-       Vai ir brīvi jāpārvalda angļu valoda?

Nē, pār cik mūsu lidojumi norisinās nekontrolētā gaisa telpā, tādēļ obligāta radio komunikācija nav nepieciešama. Tomēr teorētisko apmācību laikā  būs jāapgūst nepieciešamās zināšanas, terminus un frazeoloģiju, kas tiek izmantota radiosakaros.